Auteursarchieven: marco

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal bhv’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd. Wel moeten er altijd voldoende bhv’ers aanwezig zijn en moeten zij in noodsituaties adequaat kunnen handelen.

Lees meer

Nu ook bij Maasen EHBO, de cursus Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongevallen (EHBDD).

Inhoud cursus

De cursus EHBDD is een gecertificeerde cursus die al jaren gegeven wordt aan (professionele) hulpverleners op het gebied van:

  • Kennis over middelen
  • Signaleren, reageren en triageren
  • Invloed sociale omgeving
  • Kennis over gebruikersmethoden
  • Preventie
  • Specifieke EHBO kennis (en praktijk)

De cursusdag is opgebouwd op basis van een aangename afwisseling van theorie en praktijk. Door middel van diverse werkvormen en de (ingebrachte) casuïstiek wordt u meegenomen in de dynamische wereld van “Drank en Drugs”.

Lees meer

Maasen EHBO verzorgt ook BHV basistrainingen en BHV herhalingstrainingen voor uw bedrijf.

Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers.

Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) binnen een bedrijf hangt af van de bedrijfsgrootte en de risico’s binnen de organisatie. Op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt vastgesteld hoeveel BHV-ers een bedrijf nodig heeft. Er wordt ook rekening gehouden met de bezoekers die in een pand aanwezig kunnen zijn. Dit omdat een organisatie hier ook verantwoordelijk voor is.

Lees meer

Aanvragen EHBO-ers voor een evenement.

De inzet van de EHBO-ers gaat altijd per team van 2personen.

In overleg met degene die het evenement organiseert, wordt vastgesteld hoeveel EHBO-ers er nodig zijn.

Vooraf wordt er afgesproken wat de kosten voor het evenement zijn.

Daar krijgt u te zijner tijd na het evenement een factuur voor toegestuurd.

De afgesproken prijs is exclusief materiaal.

Lees meer

4/4