Veldnorm evenementenzorg (samenvatting)

Veldnorm evenementenzorg (samenvatting)

De veldnorm evenementenzorg (VNEZ) is op 1 maart 2019 gepubliceerd en hierin vermelde
richtlijnen zijn vanaf dat moment van toepassing. Er is een implementatie periode tot 1 januari
2021. Gedurende deze periode kunnen de verenigingen zich aanpassen aan de nieuwe richtlijnen. In
deze periode worden de knelpunten of hiaten onderzocht. Revisie van de veldnorm zal plaats vinden
in de 1e helft van 2021.
Uitgangspunt is dat bij de meeste evenementen de inzet van eerstehulpverleners (gediplomeerde
EHBO-er) voldoende is. Voor zover bij ons bekent, zullen ervoor de meeste verenigingen geen grote
wijzigingen hoeven plaats te vinden. Bij vragen, suggesties, opmerkingen en/of knelpunten ed. kunt
u contact met ons opnemen. Wij nemen dit mee naar de bijeenkomsten waarover de richtlijnen
wordt gesproken en kunnen aldaar dan voorstellen doen om het een en ander aan te passen vanuit
de praktijk ervaringen van de verenigingen.
Wij zien deze richtlijnen dus niet als een bedreiging maar als een steun in de rug c.q. een
bescherming van de eerstehulpverleners die zich inzetten bij evenementen. Ook naar de organisatie
waar u hulp gaat verlenen kunt u aangeven dat u conform deze richtlijnen werkt en dat deze
organisatie zich ook aan deze richtlijnen dient te houden.
De richtlijnen en uitgebreide informatie kunt u vinden in de gepubliceerde Veldnorm
Evenementenzorg van februari 2019 / versie 0.12. U kunt dit o.a. vinden op onze website.
Enkele aandachtpunten:
– Er dient een (vrijwilligers)overeenkomst opgemaakt te zijn tussen de vereniging en
gediplomeerde/gecertificeerde hulpverlener (lid) – De vereniging dient een verzekering af te sluiten
voor de hulpverleners – Er dient een adequate administratie van de hulpverleners te worden gevoerd
– Er moet altijd met twee hulpverleners gewerkt worden – Aanwezigheid van AED is verplicht bij
evenementen (dient binnen 5 min. bij een slachtoffer aanwezig te zijn) – De eerstehulpverlener moet
duidelijk herkenbaar zijn – Bij eenvoudige zorgverlening de gegevens vastleggen op turflijst – Bij
doorverwijzing naar arts, ziekenhuis of advies om te stoppen met de activiteiten etc. moet er altijd
een zorgcontactformulier worden opgemaakt. Deze formulieren moeten bewaard worden om vragen
en klachten achteraf te kunnen beantwoorden – Er wordt sterk aangeraden een
zorgverleningsovereenkomst af te sluiten met de evenementenorganisatie – De
evenementenorganisatie dient o.a. zorg te dragen voor een EHBO-ruimte met voldoende privacy etc.
Voor eerstehulpverleners geldt dat bij onregelmatig handelen het Burgerlijk Wetboek en het
Wetboek van Strafrecht van toepassing kunnen zijn. Verleen dus alleen hulp waarvoor u competent
bent.