Blog

Maasen EHBO is per 1 januari 2023 een samenwerking aangegaan met Human Drive b.v. uit Arnhem. Human Drive verzorgt net als Maasen EHBO, EHBO en BHV trainingen in de breedste zin van het woord.

Nu ook bij Maasen EHBO, de cursus Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongevallen (EHBDD). Inhoud cursus De cursus EHBDD is een gecertificeerde cursus die al jaren gegeven wordt aan (professionele) hulpverleners op het gebied van: Kennis over middelen Signaleren, reageren en triageren Invloed sociale omgeving Kennis over gebruikersmethoden Preventie Specifieke EHBO kennis (en praktijk) De cursusdag is opgebouwd op basis van een aangename afwisseling van theorie en praktijk. Door middel van diverse werkvormen en de (ingebrachte) casuïstiek wordt u meegenomen in de dynamische wereld van “Drank en Drugs”. Na deze training heeft u   kennis over de meest voorkomende middelen (en de trends in gebruik) tools gekregen om te kunnen signaleren, reageren en triageren kennis over de wijze van gebruik en wat voor effecten die hebben op het lichaam kennis en praktische ervaring in het omgaan met sociale druk en gedrag van de gebruikers specifieke kennis over hoe te handelen…

Lees meer

Maasen EHBO verzorgt ook BHV basistrainingen en BHV herhalingstrainingen voor uw bedrijf. Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers. Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) binnen een bedrijf hangt af van de bedrijfsgrootte en de risico’s binnen de organisatie. Op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt vastgesteld hoeveel BHV-ers een bedrijf nodig heeft. Er wordt ook rekening gehouden met de bezoekers die in een pand aanwezig kunnen zijn. Dit omdat een organisatie hier ook verantwoordelijk voor is. Werknemers dienen een BHV cursus te volgen om BHV-er te worden. Bedrijfshulpverleners leren tijdens de cursus een beginnende brand te bestrijden, eerste hulp te verlenen en personen uit een pand te evacueren. Goed om te weten is dat een medewerker met alleen een EHBO-diploma geen BHV-er…

Lees meer

Aanvragen EHBO-ers voor een evenement. De inzet van de EHBO-ers gaat altijd per team van 2personen. In overleg met degene die het evenement organiseert, wordt vastgesteld hoeveel EHBO-ers er nodig zijn. Vooraf wordt er afgesproken wat de kosten voor het evenement zijn. Daar krijgt u te zijner tijd na het evenement een factuur voor toegestuurd. De afgesproken prijs is exclusief materiaal. Indien nodig brengt men ook een AED mee. Wel is het belangrijk dat men een ruimte heeft waar eventuele slachtoffers behandeld kunnen worden. Wij gaan er vanuit dat onze EHBO-ers voorzien worden van een hapje en een drankje. Uw aanvraag dient minimaal 8 weken van te voren zijn ingediend. Moeten er op korte termijn EHBO-ers ingezet worden dan zal hier een meerprijs voor worden berekend. Voor het aanvragen of informatie van EHBO-ers bij u evenement, kunt u mailen naar: ehbo@maasenehbo.nl   u kunt ook contact opnemen met : Dhr. M.…

Lees meer

4/4