BHV

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal bhv’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd. Wel moeten er altijd voldoende bhv’ers aanwezig zijn en moeten zij in noodsituaties adequaat kunnen handelen.

Volgens artikel 15 van de Arbowet heeft de bhv’er drie hoofdtaken. Ten eerste moet hij eerste hulp verlenen als zich ongevallen voordoen. Daarnaast moet hij brand bestrijden en de gevolgen van ongevallen beperken. Ten slotte is het aan de bhv’er om alarm te slaan in noodsituaties en alle personen die zich in het pand bevinden, veilig te evacueren. Om te zorgen dat de bhv’er deze taken in noodsituaties goed kan uitvoeren, moet hij de juiste training en uitrusting krijgen, maar ook bijvoorbeeld de plattegrond van het pand kennen.

Wilt u een BHV cursus volgen? Neem dan contact met ons op via info@maasenehbo.nl 

Related Post

BHV trainingenBHV trainingen

Maasen EHBO verzorgt ook BHV basistrainingen en BHV herhalingstrainingen voor uw bedrijf. Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen