Geen categorie BHV trainingen

BHV trainingen

Maasen EHBO verzorgt ook BHV basistrainingen en BHV herhalingstrainingen voor uw bedrijf.

Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers.

Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) binnen een bedrijf hangt af van de bedrijfsgrootte en de risico’s binnen de organisatie. Op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt vastgesteld hoeveel BHV-ers een bedrijf nodig heeft. Er wordt ook rekening gehouden met de bezoekers die in een pand aanwezig kunnen zijn. Dit omdat een organisatie hier ook verantwoordelijk voor is.

Werknemers dienen een BHV cursus te volgen om BHV-er te worden. Bedrijfshulpverleners leren tijdens de cursus een beginnende brand te bestrijden, eerste hulp te verlenen en personen uit een pand te evacueren.

Goed om te weten is dat een medewerker met alleen een EHBO-diploma geen BHV-er is. Deze persoon mist immers de kennis op het gebied van evacuatie en brandbestrijding. Een BHV-organisatie kan daarentegen wel bestaan uit een mengeling van BHV-ers en EHBO-ers, maar dat hangt af van de aanwezige risico’s binnen een bedrijf.

Related Post

BHVBHV

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal bhv’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd.