Geen categorie EHBO Hulpverlening

EHBO Hulpverlening

Aanvragen EHBO-ers voor een evenement.

De inzet van de EHBO-ers gaat altijd per team van 2personen.

In overleg met degene die het evenement organiseert, wordt vastgesteld hoeveel EHBO-ers er nodig zijn.

Vooraf wordt er afgesproken wat de kosten voor het evenement zijn.

Daar krijgt u te zijner tijd na het evenement een factuur voor toegestuurd.

De afgesproken prijs is exclusief materiaal.

Indien nodig brengt men ook een AED mee.

Wel is het belangrijk dat men een ruimte heeft waar eventuele slachtoffers behandeld kunnen worden.

Wij gaan er vanuit dat onze EHBO-ers voorzien worden van een hapje en een drankje.

Uw aanvraag dient minimaal 8 weken van te voren zijn ingediend. Moeten er op korte termijn EHBO-ers ingezet worden dan zal hier een meerprijs voor worden berekend.

Voor het aanvragen of informatie van EHBO-ers bij u evenement, kunt u mailen naar: ehbo@maasenehbo.nl  

u kunt ook contact opnemen met : Dhr. M. Maasen Tel.nr: 0650615821 of meteen het aanvraagformulier invullen.

Related Post

BHV trainingenBHV trainingen

Maasen EHBO verzorgt ook BHV basistrainingen en BHV herhalingstrainingen voor uw bedrijf. Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen

BHVBHV

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal bhv’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd.